บริการของเรา

บริหารจัดการโปรเจ็ค

ที่ ASAP Project เราเชื่อว่า ไม่มีซอฟต์แวร์ไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกธุรกิจ เราจึงตั้งมั่นที่จะสรรหา เปรียบเทียบ และคัดเลือกโซลูชั่นที่เหมาะกับธุรกิจของ “คุณ” มากที่สุด ด้วยทีมงานคุณภาพที่เข้าใจผู้ใช้งานจริง และพร้อมจะพลิกโฉมธุรกิจของคุณมุ่งสู่ความสำเร็จบนโลกยุคดิจิตอล

ดูแลจัดการโปรเจ็คเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์

เพราะการดูแลโปรเจ็คที่เกี่ยวกับการขึ้นระบบซอฟต์แวร์เป็นเรื่องที่ต้องใช้บุคลากรและเวลา ที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีพร้อม เราจึงอยากเป็นทีมงานเพื่อช่วยดูแลการขึ้นระบบต่างๆ ให้แทนคุณ โดยคำนึงถึงความสำเร็จสูงสุดทั้งในแง่ของผลลัพธ์ของระบบที่ต้องการ เวลาที่ใช้ การลงทุน และ ป้องกันความคลุมเครือในเรื่องขอบเขตการให้บริการ ระหว่างผู้ให้บริการแต่ละราย ด้วยการจัดทำเอกสารอ้างอิงในทุกขั้นตอนที่สำคัญ พร้อมจะเป็นตัวแทนของคุณในการประสานงานกับทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปรายงานให้คุณไม่พลาดรายละเอียดในทุกขั้นตอนสำคัญ

เอกสารรองรับทุกรายละเอียดของทุกความเคลื่อนไหว

การตกลงหรือตัดสินใจโดยไม่มีเอกสารลายลักษณ์อักษร ระหว่างผู้ใช้งานและทีมงานขึ้นระบบ มักจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดและปัญหาต่างๆมากมายในภายหลัง ASAP Project ตระหนักถึงและให้ความสำคัญกับรายละเอียดระหว่างการทำงานในแต่ละทุกขั้นตอน ให้มั่นใจว่าทุกการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงานที่เกี่ยวข้องของคุณและผู้ให้บริการ มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและประโยชน์ในการตรวจสอบ ป้องกันความขัดแย้งในอนาคต เช่น บันทึกประชุม ข้อสรุปการตัดสินใจ ข้อสรุปวันเวลาสถานที่ในการประชุมหรือให้บริการ เป็นต้น

รายงานทุกความคืบหน้า

ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะพลาดรายละเอียดและความคืบหน้าใดๆระหว่างผู้ให้บริการและทีมงานของคุณ ASAP Project จะรายงานความคืบหน้าในทุกขั้นตอนให้คุณได้ทราบไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุม หรือ รายงานประจำสัปดาห์ ทั้งทางโทรศัพท์ และอีเมล

ดูแลการขึ้นระบบซอฟต์แวร์

การขึ้นระบบถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้โปรเจ็คประสบความสำเร็จ ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นคนให้บริการขึ้นระบบอยู่แล้ว ASAP Project จะทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เราจะช่วยประสานงานระหว่างโปรแกรมเมอร์ กับ ทีมของคุณ ทำให้รายละเอียดเชิงเทคนิคเข้าใจได้ง่ายเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณ ในกรณีที่ซอฟต์แวร์นั้นๆไม่มีผู้ให้บริการโดยตรงในประเทศ ASAP Project จะทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ให้บริการที่ต่างประเทศเพื่อดูแลคุณในเรื่องการขึ้นระบบ ตลอดจนการทดสอบการใช้งาน ให้เหมือนเป็นงานของเราเอง ซึ่งแน่นอนว่า ทีมของคุณจะไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของกำแพงภาษาแต่อย่างใด

การอบรมการใช้งานและช่วยเหลือสนับสนุน

เราจะช่วยควบคุมดูแลโครงการไปจนถึงการสอนการใช้งานแก่ผู้ใช้งานทุกคนไม่ว่าจะเป็นการประสานงานเพื่อจัดตารางและแผนการสอน หรือแม้กระทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานเบื้องต้น User Guide ฉบับเข้าใจง่าย เพื่อให้ทีมงานของคุณสามารถย้อนกลับมาศึกษาได้ในอนาคต และเราพร้อมจะให้ความช่วยเหลือทีมงานของคุณอย่างต่อเนื่อง หลังจากการขึ้นระบบสำเร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทาง อีเมล แชท หรือโทรศัพท์

ดูโปรเจ็คการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องGo Paperless with Office 365

Comparison Research and Implementation
October 2018 | Masa Japan
ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการผลักดันองค์กรให้เป็น Paperless Company ในอนาคต ทางบริษัท Masa Japan
Automotive
Software Selection
Logistic & Transportation
Implementation
Cloud Workspace
Project Management and Oversight

Instant Website Development

Content Writing and Development
October 2018 | Thammasat University Business School
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้ความไว้วางใจทาง ASAP Project ดูแลการจัดทำเว็บไซต์ใหม่ สำหรับโครงการสัมนาระดับนานาชาติ โดยมีความต้องการเร่งด่วนเป็นพิเศษ
Education
Others
Implementation
Website

Zoho CRM

Comparison Research and Implementation
October 2018 | Double Pine
เป็นเวลากว่า10 ปี ที่ทางบริษัท Double Pine พยายามสร้างฐานข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าตั้งแต่
Software & Internet
Software Assessment
Customer Relationship Management
Implementation
Project Management and Oversight


ดูทั้งหมด