บริการของเรา

ประเมินความสามารถและความเหมาะสมของซอฟต์แวร์

ที่ ASAP Project เราเชื่อว่า ไม่มีซอฟต์แวร์ไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกธุรกิจ เราจึงตั้งมั่นที่จะสรรหา เปรียบเทียบ และคัดเลือกโซลูชั่นที่เหมาะกับธุรกิจของ “คุณ” มากที่สุด ด้วยทีมงานคุณภาพที่เข้าใจผู้ใช้งานจริง และพร้อมจะพลิกโฉมธุรกิจของคุณมุ่งสู่ความสำเร็จบนโลกยุคดิจิตอล

การวิเคราะห์ระบบงานของแต่ละธุรกิจ

ก่อนจะประเมินได้ถึงโซลูชั่นที่จะเลือก เพื่อพัฒนาระบบให้เป็นดิจิตอล เราต้องเข้าใจการทำงานของธุรกิจคุณก่อน โดยเริ่มจากทำการศึกษาความต้องการด้านระบบของธุรกิจคุณอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจลักษณะการทำงานของแต่ละฝ่ายงาน เพราะธรรมชาติของแต่ละองค์กรนั้นมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่ขบวนการขั้นตอน นโยบายบริษัท ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน ความคิดเห็นของทีมผู้ใช้งานจริง จนไปถึงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร เพื่อที่ทีมงานของเราและคุณจะสามารถมองเห็นภาพแห่งความสำเร็จเดียวกันเพื่อคัดสรรระบบงานให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

การประเมินระบบหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่

เราจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายๆ ว่าคุณควรจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดิม หรือทดแทนด้วยซอฟต์แวร์ตัวใหม่? เราจะเริ่มจากศึกษาซอฟต์แวร์ตัวเดิม ว่าถูกใช้งานอย่างไรบ้าง จุดแข็งจุดอ่อน ข้อดีข้อเสีย รวมถึงปัญหาที่พบและความต้องการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นรายงานที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์ด้านงบประมาณและการลงทุน

ไม่ใช่แค่ความสามารถของซอฟต์แวร์เท่านั้นที่เราให้ความสำคัญ ความคุ้มค่าในการลงทุนคือหนึ่งในปัจจัยของความสำเร็จในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ASAP Project จึงให้ความสำคัญในการพิจารณารายละเอียดในด้านการลงทุน ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว โดยเราจะประเมินค่าใช้จ่ายในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้งานแรกเริ่ม ค่าขึ้นระบบ ค่าบำรุงรักษา ค่าจ้างเขียนเพิ่มเติม ค่าเชื่อมต่อกับระบบอื่น และค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆ ต่างๆ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า สิ่งที่เราแนะนำให้นั้น ไม่ใช่แค่ทำงานได้ดี แต่จะต้องคุ้มค่าในการลงทุนอีกด้วย

ผลักดันการใช้งานของระบบปัจจุบันให้สมบูรณ์

เพราะการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ใหม่อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด หากพิจารณาด้านต่างๆครบถ้วนแล้วพบว่า ซอฟต์แวร์ตัวเดิมตอบโจทย์และรองรับการใช้งานอยู่แล้ว เพียงแต่อาจมีประเด็นบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ เราจะช่วยคุณดึงศักยภาพของระบบที่ยังไม่ได้ถูกใช้งาน หรือ ใช้งานไม่ถูกต้องออกมา เพื่อให้คุณไปได้ไกลกว่าเดิมด้วยระบบที่มีอยู่ และยังช่วยลดค่าใช้จ่าย และ เวลาที่จะต้องใช้ในการเลือกหา ซอฟต์แวร์ตัวใหม่เข้ามาทดแทน

ดูโปรเจ็คการประเมินระบบงานที่เกี่ยวข้องHRM Research and Selection

Software Research and Selection
January 2019 | Day Poets
เดย์โพเอ็ทส์ต้องการที่จะผลักดันกระบวนการด้าน HR ให้เกิดความอัตโนมัติมากขึ้น เราเสนอ Option การขยายด้านระบบระหว่างอัปเกรดระบบเดิมที่ใช้อยู่ ให้ได้รับฟีเจอร์มากขึ้นและครอบคลุมสิ่งที่ต้องการ และหาระบบใหม่ทั้งหมด
HR Technology
Software Assessment
Software Selection
Trading

International School's System Automation (Front & Back Office)

Comparison Research and Project Management
October 2018 | NIVA International School
เนื่องจากทาง NIVA International School ได้มีการทดลองใช้โซลูชั่นหลายๆตัวเพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานในด้านต่างๆของโรงเรียน แต่ก็ได้พบกับข้อจำกัดทั้งในเรื่องขีดความสามารถของซอฟต์แวร์เอง และการขาดความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละ Solution ทำให้มีงานในหลายๆส่วน ยังต้องทำงานแบบ manual อยู่
Accounting & ERP
Education
Point of sales
Project Management and Oversight
Software Assessment
Software Selection

Shared Drive to Cloud!

Office 365 (SharePoint, Team, Email, Group, etc.)
October 2018 | KE Land
ASAP Project ทำงานร่วมกับฝ่าย IT ของทางลูกค้าเพื่อที่จะวางแผนในการเปลี่ยนถ่ายระบบการเก็บไฟล์จากเดิมที่อยู่ใน shared drives ขึ้นไปอยู่บน cloud ของ Microsoft365
Cloud Workspace
Real Estates
Software Assessment
Project Management and Oversight
Implementation


ดูทั้งหมด