ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

ที่ ASAP Project เราเชื่อว่า ไม่มีซอฟต์แวร์ไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกธุรกิจ เราจึงตั้งมั่นที่จะสรรหา เปรียบเทียบ และคัดเลือกโซลูชั่นที่เหมาะกับธุรกิจของ “คุณ” มากที่สุด ด้วยทีมงานคุณภาพที่เข้าใจผู้ใช้งานจริง และพร้อมจะพลิกโฉมธุรกิจของคุณมุ่งสู่ความสำเร็จบนโลกยุคดิจิตอล

CRM Requirement Assessment

System Assessment
Customer Relationship Management
Software Assessment
Manufacturing
Trading
RK CRM

Oct 2019

Rockworth มีกลยุทธ์ที่จะยกระดับขบวนการขายให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น มองเห็นจำนวนผู้สนใจ โอกาสทางการขาย และลูกค้าในมือ และติดตามตารางการเข้าเยี่ยมลูกค้าของพนักงานขายแต่ละคนแต่ละทีมได้อย่างชัดเจน ได้ตัวเลขอัตรา Conversion จากผู้สนใจเป็นโอกาสทางการขาย และลดเวลาในการทำรายงานประจำสัปดาห์และประจำเดือน ผู้บริหารที่ต้องบินไปดูธุรกิจที่ต่างประเทศก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอนานเพื่อขอรายงาน

ASAP Project ได้รับโอกาสในการเข้าไปประเมินความต้องการของทีมงานขาย และทีมงานที่สนับสนุนฝ่ายขาย เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้งานกันอยู่ และประเมินได้ว่ามีช่องว่างอะไรหรือขบวนการอะไรบ้างที่สามารถ Automate ได้ด้วยเครื่องมืออย่าง CRM และจะใช้แต่ละโมดูลอย่างไร เพื่อจัดการขั้นตอนทำงานแบบ Manual ที่ยังไม่มีระบบรองรับ

Image credit: Ikea