ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

ที่ ASAP Project เราเชื่อว่า ไม่มีซอฟต์แวร์ไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกธุรกิจ เราจึงตั้งมั่นที่จะสรรหา เปรียบเทียบ และคัดเลือกโซลูชั่นที่เหมาะกับธุรกิจของ “คุณ” มากที่สุด ด้วยทีมงานคุณภาพที่เข้าใจผู้ใช้งานจริง และพร้อมจะพลิกโฉมธุรกิจของคุณมุ่งสู่ความสำเร็จบนโลกยุคดิจิตอล

Open-Integration ERP Research and Selection

Software Research and Selection
Software Assessment
Software Selection
Accounting & ERP
Tourism
LV ERP

Jul - Dec 2019

นอกจากโปรเจ็คของระบบ Tour Booking Platform แล้ว ASAP Project ยังได้รับโอกาสในการคัดเลือก ERP ให้กับ Love Andaman ที่จะมาแทนที่ระบบเดิมและเชื่อมต่อกับระบบหน้าบ้านอื่นๆ ที่ใช้งานอีกด้วย

ผู้บริหารมองเห็นความสำคัญในการจัดการสินค้าคงคลังในทุกส่วนของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ หรืออาหาร ที่ต้องมีการจัดการที่ซับซ้อนกว่าแค่สินค้ารายชิ้นหรือสินค้าบริการ รวมถึงรายงานวิเคราะห์ที่ต้องการเห็นต้นทุนต่อโปรเจ็ค ต่อสินค้า ฯ ที่ชัดเจนแม่นยำมากกว่าเดิม และความสามารถในการเปิดเชื่อมต่อกับระบบหน้าบ้านได้อย่างอิสระมากขึ้น พูดได้ว่าการลดเวลาทำงานของฝ่ายบัญชีและขายเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อการตัดสินใจในโปรเจ็คนี้

Image Credit