ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

ที่ ASAP Project เราเชื่อว่า ไม่มีซอฟต์แวร์ไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกธุรกิจ เราจึงตั้งมั่นที่จะสรรหา เปรียบเทียบ และคัดเลือกโซลูชั่นที่เหมาะกับธุรกิจของ “คุณ” มากที่สุด ด้วยทีมงานคุณภาพที่เข้าใจผู้ใช้งานจริง และพร้อมจะพลิกโฉมธุรกิจของคุณมุ่งสู่ความสำเร็จบนโลกยุคดิจิตอล

POS Integrated with ERP

Software Research and Selection
Software Selection
Accounting & ERP
Point of sales
Food
0%20CORO POS%20ERP

Aug-Dec 2019

Coro Brothers ผู้บุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยุคใหม่ Coro field ต้องการที่จะทำการ Transform ระบบหลังบ้านให้เป็น Digital เพื่อให้ลดงาน Manual ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อีกทั้งยังต้องการเก็บบันทึกต้นทุนการแปรรูปผลผลิตต่างๆ รวมไปถึงต้นทุนที่จะต้องใช้ในการเพาะปลูก ตามมิติมุมมองต่างๆเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างแม่นยำที่สุด

นอกจากนี้ด้วยการที่ทาง Coro Brothers ยังนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปเป็นอาหารและจำหน่ายในรูปแบบของร้านอาหารและคาเฟ่ ซึ่ง ASAP Project ได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาในการ วางแผน และ จัดหาระบบบริหารจัดการร้านอาหาร และ จุดขายื โดยที่ทุกระบบจะต้องสามารถทำงานร่วมกันตั้งแต่การขายที่หน้าบ้าน ไปจนถึงการบริหารจัดการวัตถุดิบ และการบันทึกบัญชีที่หลังบ้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดงานซ้ำซ้อนให้ น้อยที่สุด

ทั้งนี้เนื่องจากข้อสรุปมีความเป็นไปได้ค่อนข้างหลากหลาย แต่ตัวเลือกทั้งหมดมี วิธีคำนวนค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุนที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก ASAP Project จึงได้ทำการเปรียบเทียบ ราคาจากตัวเลือกต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนการเจรจาเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด และช่วยดูแลการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อให้การลงทุนในการทำ Digital Transformation คุ้มค่าที่สุด