ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

ที่ ASAP Project เราเชื่อว่า ไม่มีซอฟต์แวร์ไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกธุรกิจ เราจึงตั้งมั่นที่จะสรรหา เปรียบเทียบ และคัดเลือกโซลูชั่นที่เหมาะกับธุรกิจของ “คุณ” มากที่สุด ด้วยทีมงานคุณภาพที่เข้าใจผู้ใช้งานจริง และพร้อมจะพลิกโฉมธุรกิจของคุณมุ่งสู่ความสำเร็จบนโลกยุคดิจิตอล

Sales Automation Research and Selection

Software Research and Selection
Software Assessment
Software Selection
Sales Automation
Manufacturing
Dokrak SL

May - Jul 2019

อุตสาหกรรมน้ำแข็งท่าข้ามเป็นโรงงานผลิตน้ำแข็งที่สิงห์บุรี ที่มีรุ่นสองเข้ามาช่วยทำงานและสานวิสัยทัศน์ในการ Digitalize ของผู้ก่อตั้งให้เป็นจริง โดยโจทย์คือการหาเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถติดตามการทำงานของทีมขายที่ต้องลงพื้นที่ส่งของเก็บเงินกับลูกค้าทุกวัน ผู้บริหารมีความจำเป็นที่จะรู้จักลูกค้าทุกคน ควบคุมสินทรัพย์ที่ฝากไว้ให้ได้อย่างแม่นยำ

ASAP Project ได้ทำการสำรวจและคัดสรรซอฟต์แวร์ประเภท Field Sales Automation หรือเครื่องมือบริหารทีมขายที่ลงพื้นที่โดยนำเอาความต้องการเฉพาะหลายๆ เรื่องของลูกค้าเข้าไปพิจารณาผู้ให้บริการแต่ละรายอย่างละเอียด และเพราะมีความเฉพาะด้านพอสมควร เราจึงต้องดูในเรื่องของงบประมาณในการจ้างเขียนเพิ่มของแต่ละเจ้าให้อีกด้วย