PORTFOLIO

Portfolio

ASAP Project believes no one software solution fits all businesses. We’re determined to find, compare, and select the solution that is the most appropriate for your business. You will be working with a team who understands your needs, focusing on your digital transformation success.

Filter :

CRM Requirement Assessment

System Assessment
October 2019 | Rockworth

ประเมินความต้องการของทีมงานขาย และทีมงานที่สนับสนุนฝ่ายขาย เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้งานกันอยู่ และประเมินว่ามีช่องว่างอะไรหรือขบวนการอะไรบ้างที่สามารถ Automate ได้ด้วยเครื่องมืออย่าง CRM

Customer Relationship Management
Software Assessment
Manufacturing
Trading

POS Integrated with ERP

Software Research and Selection
August 2019 | Coro Brothers

Coro Brothers ผู้บุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยุคใหม่ Coro field ต้องการที่จะทำการ Transform ระบบหลังบ้านให้เป็น Digital เพื่อให้ลดงาน Manual ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อีกทั้งยังต้องการเก็บบันทึกต้นทุนการแปรรูปผลผลิตต่างๆ ตามมิติมุมมองต่างๆ

Software Selection
Accounting & ERP
Point of sales
Food

Open-Integration ERP Research and Selection

Software Research and Selection
August 2019 | Love Andaman

ให้ความสำคัญในการจัดการสต็อกทุกประเภทของธุรกิจ และเน้นความสามารถของ ERP ในการเปิดเชื่อมต่อกับระบบหน้าบ้านได้อย่างอิสระมากขึ้น พูดได้ว่าการลดเวลาทำงานของฝ่ายบัญชีและฝ่ายขายเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อการตัดสินใจในโปรเจ็คนี้

Software Assessment
Software Selection
Accounting & ERP
Tourism

Highly Advance HRM Research and Selection

Software Research and Selection
August 2019 | ILS

ILS คือ ผู้ให้บริการ คล้งสินค้าและการขนส่ง (Fulfillment) รายใหญ่ที่มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ กค้าแต่ละรายจะมีเงื่อนไขในการบริการที่แตกต่างกันและต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในธุรกิจ ก็คือค่าจ้างพนักงาน ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีความซับซ้อนสูงจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

Software Assessment
Software Selection
HR Technology
Logistic & Transportation

ERP Research and Selection

Software Research and Selection
August 2019 | ILS

ILS คือ ผู้ให้บริการ คล้งสินค้าและการขนส่ง (Fulfillment) รายใหญ่ที่มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีลูกค้าขนาดใหญ่มากมายใช้บริการ ประกอบกับการมีบริษัทในเครืออีกจำนวนหนึ่ง รวมไปถึงการเป็นผู้ให้บริการ นำเข้า ส่งออก สินค้าต่างๆ ทำให้ผู้บริหารต้องการหา ERP ที่สามารถบริหารจัดการงานที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน เพื่อทดแทนการทำงานแบบ Manual ให้ได้

Software Assessment
Software Selection
Accounting & ERP
Logistic & Transportation

Heavy-Shift HRM Research and Selection

Software Research and Selection
July 2019 | Love Andaman

ระบบ HR ที่รองรับการทำงานแบบที่มีกะ (Shift) ที่ค่อนข้างซับซ้อน และมีนโยบายเฉพาะตัวที่ทำให้ระบบนั้นจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น และคำนวณเงินเดือนได้ถูกต้องแม่นยำ

HR Technology
Software Assessment
Software Selection
Tourism

Tour Booking Platform Research and Selection

Software Research and Selection
July 2019 | Love Andaman

สิ่งที่เรามองหาไม่ใช่เพียงระบบรับจองธรรมดาๆ แต่แพลตฟอร์มนี้จะต้องสามารถรองรับวิชั่นในการทำงาน Operation แบบยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) ตามแนวคิดของแบรนด์ได้อีกด้วย

Software Assessment
Software Selection
Tourism
Website
Others

E-Commerce Website Integrated with ERP

Vendor Research & Selection
June 2019 | K-Trade International

คัดสรรเลือกผู้พัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce ที่จะต้องเชื่อมต่อกับ ERP ได้ เพื่อให้ K-Trade ผู้นำเข้าและขายสินค้าทาง Offline ขยายช่องทางการขายไปทางออนไลน์

Point of sales
Software Selection
Trading
E-commerce
Website

Salesforce Automation Tool

Software Research & Selection
June 2019 | Threetop Chemical & Foods

ค้นหาระบบ Sales Automation ที่ช่วยให้พนักงานขายที่ต้องเดินทางออกนอกสถานที่ ได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการขาย โดยทำงานเชื่อมต่อกับระบบ ERP หลังบ้านเพื่อให้ฝ่ายบัญชี คลัง และผู้บริหารได้รับข้อมูลครบถ้วนแบบ real-time

Food
Software Selection
Manufacturing
Sales Automation

Home Automation & IoT Research

Comparison Research
June 2019 | FireOneOne

ร่วมงานกับที่ปรึกษาด้าน Innovation ชั้นนำอย่าง FireOneOne ในการสำรวจตลาดอุปกรณ์ IoT ล่าสุด และ Platform Smart home technology ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ ให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่

Software Selection
Others
Real Estates
IoT

ระบบ HR ที่รองรับนโยบายแบบซับซ้อน

Software Research and Selection
June 2019 | Masa Japan

คัดสรรระบบ HR ที่รองรับนโยบายการจัดการพนักงานที่มีเงื่อนไขซับซ้อนและยังรองรับการทำระบบรับสมัครพนักงาน หรือ Recruitment ในรูปแบบ digital เพื่อรองรับการขยายธุรกิจโดยมีแพลตฟอร์ม HR ที่แข็งแรงและยืดหยุ่นเป็นฐานที่สำคัญ

Software Assessment
Software Selection
HR Technology
Logistic & Transportation

HR system & health-detection IoT

Software Research and Selection
June 2019 | Mantra Switchgear

ASAP Project ได้รับโอกาสในการคัดสรรซอฟต์แวร์บริหารจัดการบุคคล หรือ HRM ที่สามารถต่อยอดนำเอาเทคโนโลยี IoT มาใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตต่อไปในอนาคต

Software Assessment
HR Technology
Software Selection
Manufacturing

E-Procurement System Research and Selection

Software Research and Selection
June 2019 | Srichand

สำรวจตลาดของซอฟต์แวร์ประเภท E-procurement ที่ทำหน้าที่บริหารการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ และสามารถเชื่อมต่อกับ ERP ได้ เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน และเห็นข้อมูลระหว่างฝ่ายกันได้ง่ายขึ้น

Software Assessment
Software Selection
Trading
Manufacturing
Others

The Crystal Brand Discovery Workshop

Branding
June 2019 | KE Group

Workshop เพื่อค้นหาความชัดเจนในตัวตนของความเป็นแบรนด์ The Crystal อย่างแท้จริง เพื่อให้ได้คุณลักษณะ คำจำกัดความ ความรู้สึก และสีที่ควรใช้ในแอพพลิเคชั่น

Others
Branding
Real Estates

Sales Automation Research and Selection

Software Research and Selection
May 2019 | อุตสาหกรรมน้ำแข็งท่าข้าม

โรงงานผลิตน้ำแข็งที่สิงห์บุรีต้องการมองหาเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถติดตามการทำงานของทีมขายที่ต้องลงพื้นที่ส่งของเก็บเงินกับลูกค้าทุกวัน รู้จักลูกค้าทุกคน และควบคุมสินทรัพย์ที่ฝากไว้ให้ได้อย่างแม่นยำ

Software Assessment
Software Selection
Sales Automation
Manufacturing

Digital Marketing Platform Plan Development

Digital Marketing Plan
May 2019 | KE Group

วมทำงานกับทีมการตลาดและ Business Unitของ KE Group เพื่อช่วยเขียนแผนการตลาดออนไลน์ ในส่วนของคอนเท้น กลยุทธ์ และช่องทางสื่อต่างๆ ที่จะใช้ รวมถึงประเภทของจุดประสงค์ในการทำคอนเท้นนั้นๆ

Others
Marketing
Project Management and Oversight
Real Estates

Crystal Reward Mobile Application Developer & User Research and Selection

Vendor & User Research and Selection
March 2019 | KE Group

การสำรวจทำให้เราเห็นชัดเจนว่าฟีเจอร์ใดเป็นที่ต้องการและจำเป็นต่อกลุ่มเป้าหมาย และฟีเจอร์ใดไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือ ทำให้ไม่ได้ถูกใช้งานในที่สุด

Real Estates
Others
Project Management and Oversight
Marketing

ERP Research and Selection

Software Research and Selection
February 2019 | Day Poets

เดย์โพเอ็ทส์ต้องการหาเครื่องมือที่จะเชื่อมการทำงานของทุกฝ่ายงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ต้องการตัวเลขต้นทุนที่ชัดเจนต่อโปรเจ็ค ประเมินกำไรได้อย่างชัดเจน และดูข้อมูลที่สำคัญผ่านมือถือหรือ Tablet และอนุมัติเรื่องสำคัญๆ ได้ตลอดเวลา

Accounting & ERP
Software Selection
Software Assessment

HRM Research and Selection

Software Research and Selection
January 2019 | Day Poets

เดย์โพเอ็ทส์ต้องการที่จะผลักดันกระบวนการด้าน HR ให้เกิดความอัตโนมัติมากขึ้น เราเสนอ Option การขยายด้านระบบระหว่างอัปเกรดระบบเดิมที่ใช้อยู่ ให้ได้รับฟีเจอร์มากขึ้นและครอบคลุมสิ่งที่ต้องการ และหาระบบใหม่ทั้งหมด

HR Technology
Software Assessment
Software Selection
Trading

Website Builder Platform & Implementation

Software Research & Selection
December 2018 | White Hat

ค้นหาแพลตฟอร์ม Website builder ที่ทำเองได้ง่าย และสวยงามได้ตามแบรนด์ และทำหน้าที่รวบรวมและสร้าง Content ปรับดีไซน์จากเท็มเพลต และอัพโหลดข้อมูลขึ้นไปบนเว็บไซต์ให้กับศิลปินดังอย่าง White Hat

Others
Website
Software Selection
Implementation

POS & Restaurant Automation

Comparison Research
October 2018 | Tea’O’holic

ASAP Project ได้รับโอกาสให้ดูแลการวางแผนระบบต่างๆในร้าน Cafe’ Tea’O’holic เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ระบบ POS ทั้ง Software และ Hardware

Food
Point of sales
Software Assessment
Software Selection

Graph and Chart

R&D
October 2018 | Double Pine

ASAP Project ได้รับโอกาสให้ดูแลในเรื่องของการออกแบบแผนภูมิและแดชบอร์ด (Graph-Chart and Dashboard) ให้แก่ผลิตภัณฑ์ ERP

Others
Others
Software Assessment
Project Management and Oversight

Marketing Automation

Comparison Research and Implementation
October 2018 | Double Pine

ในการทำธุรกิจนั้นบางครั้งผู้สนใจอาจจะไม่ได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รู้จัก บริษัท Double Pine จึงมีโครงการที่จะรักษาการติดต่อกับผู้สนใจทุกๆท่าน ผ่านการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบริการของทางบริษัทตลอดหลายเดือนแรกหลังรู้จักกัน

Software & Internet
Marketing
Software Selection
Implementation

Online Training Platform

Comparison Research and Implementation
October 2018 | Double Pine

เพื่อการบริการที่ครบวงจร ทางบริษัท Double Pine มีวิสัยทัศน์ที่จะหาแพลตฟอร์มเพื่อจัดเก็บและจัดการสื่อการสอนการใช้งานซอฟต์แวร์ ในรูปแบบของวิดิโอออนไลน์

Customer Relationship Management
Software & Internet
Software Selection
Implementation
Others

Online Booking Platform

Comparison Research and Implementation
October 2018 | Double Pine

เนื่องจากบริษัท Double Pine มีวิสัยทัศน์ที่จะให้บริการอบรมวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ของบริษัทแบบออนไลน์ ซึ่งต้องการอำนวยความสะดวกลูกค้าให้สามารถเข้ามาจองเวลาเรียนได้ด้วยตัวเอง จึงได้มอบหมายให้ทาง

Software & Internet
Others
Implementation
Project Management and Oversight

Zoho Project

Comparison Research and Implementation
October 2018 | Double Pine

ASAP Project ได้รับความไว้วางใจให้คัดสรรหาระบบบริหารโครงการที่มีคุณภาพเพื่อช่วยบริหารจัดการขั้นตอนการทำงานของฝ่ายๆต่าง ให้กับบริษัท Double Pine

Project Management
Software & Internet
Implementation

Zoho Survey

Comparison Research and Implementation
October 2018 | Double Pine

เนื่องด้วยบริษัท Double Pine มีนโยบาย Digital Transform ที่ต้องการจะลดงาน

Software & Internet
Software Assessment
Others

Zoho Recruit

Comparison Research and Implementation
October 2018 | Double Pine

บริษัท Double Pine ประสบปัญหาในการบริหารจัดการข้อมูลทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และต้องการจะหา

HR Technology
Software & Internet
Software Assessment
Project Management and Oversight
Implementation

Zoho CRM

Comparison Research and Implementation
October 2018 | Double Pine

เป็นเวลากว่า10 ปี ที่ทางบริษัท Double Pine พยายามสร้างฐานข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าตั้งแต่

Software & Internet
Software Assessment
Customer Relationship Management
Implementation
Project Management and Oversight

Zoho Desk

Comparison Research and Implementation
October 2018 | Double Pine

หลังจากที่บริษัท Double Pine สามารถใช้งาน “Zoho CRM” ได้สำเร็จ ก็ได้มีการขยายการปฏิวัติระบบงานไปยังส่วนของการให้บริการลูกค้า ด้วย “Zoho Desk”

Project Management and Oversight
Software & Internet
Software Assessment
Others
Software Selection

Food Manufacturer's System Automation

Comparison Research
October 2018 | NF Food

ASAP Project ได้มีโอกาสในการออกแบบระบบงาน ให้กับ NF Food เจ้าของธุรกิจเครือข่ายข้าวแกงเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีวิสัยทัศน์อยากให้คนไทยมีอาหารคุณภาพ ดีต่อสุขภาพ และ ราคาประหยัดรับประทานในทุกๆวันซึ่งทางผู้บริหารมีความคิดที่จะจ้างเขียนโปรแกรมใหม่เองตั้งแต่แรก

Accounting & ERP
Food
Manufacturing
Point of sales
Software Assessment
Software Selection

Performance Management System

Implementation
October 2018 | Isuzu Eastern Chonburi

ทางบริษัท Isuzu Eastern Chonburi ต้องการหาซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ในการบริหารกลยุทธ์และประเมินประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร

HR Technology
Logistic & Transportation
Software Assessment
Project Management and Oversight

Instant Website Development

Content Writing and Development
October 2018 | Thammasat University Business School

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้ความไว้วางใจทาง ASAP Project ดูแลการจัดทำเว็บไซต์ใหม่ สำหรับโครงการสัมนาระดับนานาชาติ โดยมีความต้องการเร่งด่วนเป็นพิเศษ

Education
Others
Implementation
Website

Website Content and Development

Content Writing and Project Management
October 2018 | Thai Vista

Thai Vista ผู้จัดจำหน่าย ชิ้นส่วน วาล์ว อุตสาหกรรมมีความต้องการที่ ทำเว็บไซต์ใหม่ โดยใช้เป็นฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับการส่งรายละเอียดสินค้าให้กับลูกค้าในคราวเดียวกัน

Others
Trading
Project Management and Oversight
Website

Branding Confirmation Research

Rebranding Project (Brand Research)
October 2018 | NIVA International School

ภายใต้ระยะเวลาหลายปีที่ โรงเรียน NIVA International School ได้ก่อตั้งมา ทางโรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และจุดยืนของโรงเรียนมาหลายครั้ง ทั้ง statement ที่ใช้ในการสื่อสารถึงตัวตนของโรงเรียน โลโก้และภาพกราฟฟิกอื่นๆ ซึ่งทางผู้บริหารเองมีความเห็นว่าควรจะต้องสรุปแนวทางให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อที่บุกการทำการตลาดให้แข็งแรงขึ้น

Education
Others
Branding
Implementation

International School's System Automation (Front & Back Office)

Comparison Research and Project Management
October 2018 | NIVA International School

เนื่องจากทาง NIVA International School ได้มีการทดลองใช้โซลูชั่นหลายๆตัวเพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานในด้านต่างๆของโรงเรียน แต่ก็ได้พบกับข้อจำกัดทั้งในเรื่องขีดความสามารถของซอฟต์แวร์เอง และการขาดความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละ Solution ทำให้มีงานในหลายๆส่วน ยังต้องทำงานแบบ manual อยู่

Accounting & ERP
Education
Point of sales
Project Management and Oversight
Software Assessment
Software Selection

Go Paperless with Office 365

Comparison Research and Implementation
October 2018 | Masa Japan

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการผลักดันองค์กรให้เป็น Paperless Company ในอนาคต ทางบริษัท Masa Japan

Automotive
Software Selection
Logistic & Transportation
Implementation
Cloud Workspace
Project Management and Oversight

Omni-Channel Order Management

Comparison Research and Implementation
October 2018 | Moof49

เนื่องจากทาง Moof49 ผู้จำหน่ายกระเป๋าเดินทางออนไลน์ มีความต้องการที่จะขยายช่องทางการจำหน่าย โดยเพิ่มช่องทาง E-commerce

E-commerce
Software Assessment
Software Selection
Trading
Project Management and Oversight

GPS Tracking Research and Selection

Software Research and Selection
October 2018 | Masa Japan

ASAP Project ได้ทำการ research และสรรหา Solution ที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการพนักงานขับรถรายใหญ่ทางตะวันออกของประเทศไทย

Automotive
Software Selection
Logistic & Transportation

Shared Drive to Cloud!

Office 365 (SharePoint, Team, Email, Group, etc.)
October 2018 | KE Land

ASAP Project ทำงานร่วมกับฝ่าย IT ของทางลูกค้าเพื่อที่จะวางแผนในการเปลี่ยนถ่ายระบบการเก็บไฟล์จากเดิมที่อยู่ใน shared drives ขึ้นไปอยู่บน cloud ของ Microsoft365

Cloud Workspace
Real Estates
Software Assessment
Project Management and Oversight
Implementation