ประเภทซอฟแวร์

ระบบผลิต

เราเชื่อว่าไม่มีซอฟต์แวร์ตัวใดที่ตอบโจทย์ทุกอย่างของทุกองค์กรใด เพราะแต่ละองค์กรมีความต้องการที่ต่างกัน แม้ในจุดที่เล็กน้อย เราจึงมี passion ในการค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะกับ “คุณ” ที่สุด คุณจะได้ทำงานกับทีมที่เข้าใจและสนใจในวิสัยทัศน์และแต่ละขั้นตอนทำงานของคุณอย่างแท้จริง เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิตอลที่สำเร็จ

ธุรกิจผลิตเป็นอีกธุรกิจที่มีความละเอียดและซับซ้อนพอสมควร และเพราะความซับซ้อนดังกล่าว ซอฟต์แวร์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของสายการผลิต ไปจนถึงปลายทางการขนส่งสินค้า เช่น

มี Bills of Material (BOM) ที่เอาไว้ระบุสูตรการผลิตว่าสินค้าอย่างหนึ่งต้องประกอบด้วยวัตถุดิบอะไรบ้างในสัดส่วนเท่าไหร่
มี MRP ที่จะคอยเป็นหัวใจในการวางแผนคำนวนวัตถุดิบ และ ปัจจัยอื่นๆว่าเพียงพอต่อการผลิตหรือไม่ ต้องสั่งอะไรเพิ่มเติมเป็นจำนวนเท่าไหร่
มีการบริหารคลังวัตถุดิบเพื่อแสดงจำนวนคงเหลือจองวัตถุดิบต่างๆ
มี Order Management ที่จะคอยบริหารจัดการ การสั่งผลิตสินค้าต่างๆ
มี MES (Manufacturing Executive System) ที่จะคอยติดตาม บันทึกผลการทำงานของสายการผลิตในระหว่างการผลิตจริง
มีส่วนที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพและบันทึกรายงานการสูญเสีย สำหรับสินค้าที่ไม่ผ่าน QC
มี LOT Traceability หรือฟีเจอร์ที่สามารถย้อนดูได้ว่า สินค้า หรือวัตถุดิบใน LOT นั้นๆ ถูกผลิตขึ้นเมื่อไหร่ ในระหว่างกระบวนการใด มาจากไหน และถูกส่งไปที่ใด
อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์บางตัวยังจะมีฟีเจอร์ขั้นสูงซึ่งอาจเหมาะกับธุรกิจผลิตเฉพาะทาง ธุรกิจที่ต้องการควบคุมปัจจัยต่างๆโดยละเอียด เช่น
มี Production Planning & Scheduling หรือ ฟีเจอร์ที่คอยวางแผนกระบวนการผลิต ที่มุ่งเน้นไปในส่วนของขั้นตอนการทำงานว่าจะต้องทำอย่างไรสายการผลิตของเราจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งก็จะมีระดับความละเอียดที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ระดับ วัน ชั่วโมง นาที และ วินาที
มีฟีเจอร์ที่ช่วยบริหารจัดการการขนส่ง ทั้งวัตถุดิบและสินค้า
มี Shop Floor Control หรือฟีเจอร์ที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานระหว่างการผลิต ทั้งเครื่องจักรและทีมงาน ซึ่งทำให้เราสามารถรับเปลี่ยนรายละเอียดเพื่อรักษากำลังการผลิตต่างๆให้เต็มศักยภาพ
มีฟีเจอร์ที่ช่วยวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน อันเนื่องมาจากกะบวนการผลิตให้เราสามารถทราบต้นทุนและกำไรโดยประมาณได้
เราเข้าใจดีว่ามันซับซ้อนและมีหลายประเด็นที่คุณต้องตัดสินใจ ถ้าคุณคิดว่าหากการมองหา Manufacturing Software สำหรับธุรกิจของคุณนั้นเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ ถ้าคุณคิดว่ามีเวลาจำกัด และบุคลากรที่มีอยู่ไม่มีความพร้อม ให้ ASAP Project ช่วยดูแลสิครับ เราจะช่วยคัดเลือกซอฟต์แวร์ที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณทั้งในเรื่องของศักยภาพ การให้บริการ และปัจจัยด้านการลงทุน ให้คุณได้พบกับตัวเลือกที่คุณจะไม่ผิดหวัง

ดูผลงานของเราที่เกี่ยวข้องFood Manufacturer's System Automation

Comparison Research
October 2018 | NF Food
ASAP Project ได้มีโอกาสในการออกแบบระบบงาน ให้กับ NF Food เจ้าของธุรกิจเครือข่ายข้าวแกงเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีวิสัยทัศน์อยากให้คนไทยมีอาหารคุณภาพ ดีต่อสุขภาพ และ ราคาประหยัดรับประทานในทุกๆวันซึ่งทางผู้บริหารมีความคิดที่จะจ้างเขียนโปรแกรมใหม่เองตั้งแต่แรก
Accounting & ERP
Food
Manufacturing
Point of sales
Software Assessment
Software Selection


ดูทั้งหมด