บริการของเรา

เลือกโซลูชั่น ASAP ของคุณ

ที่ ASAP Project เราเชื่อว่า ไม่มีซอฟต์แวร์ไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกธุรกิจ เราจึงตั้งมั่นที่จะสรรหา เปรียบเทียบ และคัดเลือกโซลูชั่นที่เหมาะกับธุรกิจของ “คุณ” มากที่สุด ด้วยทีมงานคุณภาพที่เข้าใจผู้ใช้งานจริง และพร้อมจะพลิกโฉมธุรกิจของคุณมุ่งสู่ความสำเร็จบนโลกยุคดิจิตอล

ประเมินความสามารถและความเหมาะสมของซอฟต์แวร์

• การวิเคราะห์ระบบงานของแต่ละธุรกิจ
• การประเมินระบบหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่
• วิเคราะห์ด้านงบประมาณและการลงทุน
• ผลักดันการใช้งานของระบบปัจจุบันให้สมบูรณ์

เปรียบเทียบและคัดเลือกซอฟต์แวร์

• การเก็บความต้องการละเอียดก่อนการสรรหา
• การคัดสรรและคัดเลือกซอฟต์แวร์เฉพาะคุณ
• ประสานงานจัดการสาธิตซอฟต์แวร์
• ข้อแนะนำเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและมั่นใจ

บริหารจัดการโปรเจ็ค

• ดูแลจัดการโปรเจ็คเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์
• เอกสารรองรับทุกรายละเอียดของทุกความเคลื่อนไหว
• รายงานทุกความคืบหน้า
• ดูแลการขึ้นระบบซอฟต์แวร์
• การอบรมการใช้งานและช่วยเหลือสนับสนุน

บริการอื่นๆ

• ย้ายไฟล์ที่กระจัดกระจายขึ้น Cloud แบบง่ายๆ
• การสร้างตัวตนของและสื่อสารแบรนด์
• การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และคอนเทนต์

ดูเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าของเราCRM Requirement Assessment

System Assessment
October 2019 | Rockworth
ประเมินความต้องการของทีมงานขาย และทีมงานที่สนับสนุนฝ่ายขาย เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้งานกันอยู่ และประเมินว่ามีช่องว่างอะไรหรือขบวนการอะไรบ้างที่สามารถ Automate ได้ด้วยเครื่องมืออย่าง CRM
Customer Relationship Management
Software Assessment
Manufacturing
Trading

POS Integrated with ERP

Software Research and Selection
August 2019 | Coro Brothers
Coro Brothers ผู้บุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยุคใหม่ Coro field ต้องการที่จะทำการ Transform ระบบหลังบ้านให้เป็น Digital เพื่อให้ลดงาน Manual ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อีกทั้งยังต้องการเก็บบันทึกต้นทุนการแปรรูปผลผลิตต่างๆ ตามมิติมุมมองต่างๆ
Software Selection
Accounting & ERP
Point of sales
Food

Open-Integration ERP Research and Selection

Software Research and Selection
August 2019 | Love Andaman
ให้ความสำคัญในการจัดการสต็อกทุกประเภทของธุรกิจ และเน้นความสามารถของ ERP ในการเปิดเชื่อมต่อกับระบบหน้าบ้านได้อย่างอิสระมากขึ้น พูดได้ว่าการลดเวลาทำงานของฝ่ายบัญชีและฝ่ายขายเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อการตัดสินใจในโปรเจ็คนี้
Software Assessment
Software Selection
Accounting & ERP
Tourism


VIEW ALL